Rekrutacja

Rekrutacja na kursy językowe w Naszym Centrum trwa cały rok.

Przyjmujemy zgłoszenia do grup na różnych poziomach zaawansowania oraz na zajęcia indywidualne.

Zakwalifikowanie do grup innych niż dla początkujących następuje po rozmowie z lektorem lub po napisaniu testu sprawdzającego poziom deklarowanej wiedzy.

Kwalifikacje jest bezpłatna. Osoby pragnące rozpocząć naukę na kursie językowym w konkretnej grupie, zgłaszające się  telefonicznie lub przez mail, mogą zarezerwować miejsce w poprzez dokonanie wpłaty (zaliczki lub pierwszej raty) przed pierwszymi zajęciami. Wpłaty przyjmujemy w sekretariacie lub na konto (numer konta w zakładce KONTAKT).

O wolnych miejscach i naborze do tworzonych grup informujemy w Aktualnościach.