Kontakt

Trwa internetowa rekrutacja na kursy językowe. Prosimy o wypełnianie formularza w zakładce Zapisy, co ułatwi kontakt i dobór oferty, umożliwi wygenerowanie umowy, dziennika elektronicznego i dokumentację rozliczeń.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie i mailowo:

tel. +48 42 636 25 05 oraz 602 309 547 ; e-mail: biuro@bjcentre.pl, a także po wysłaniu zapytania przez  formularz , który jest w tej zakładce poniżej.

Sekretariat Centrum Językowego BJ przy al. Mickiewicza 15a, piętro 3 pok. 3.11 nieczynny do odwołania, a lekcje na kursach  / wyrównania materiału we wrześniu odbywają się w trybie zdalnym.  Planujemy od października częściowo wznowić zajęcia stacjonarne oraz kontynuować w trybie zdalnym.

KONTO BANKOWE B.J. LANGUAGE CENTRE:

28 1140 2004 0000 3302 7354 9994

Prosimy szczegółowo opisywać przelewy za kursy językowe, podając w tytule: imię i nazwisko kursanta; język…. (jaki?: jap. / kor. /chin),  dzień i  godz. lekcji ( np. czw. 18.05),  za jaki okres: I, II, III trymestr;  I, II semestr; która rata, gdyż zdarzają się te same imiona i nazwiska wśród kursantów, a  także osoby wpłacające często mają inne nazwiska niż kursanci.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wpisz tekst z obrazka:
captcha

(tymczasowy adres e-mail - janickacentre@gmail.com)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTÓW CENTRUM JĘZYKOWEGO B.J.LANGUAGE CENTRE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administratorem  danych kontaktowych, które wynikają z  zapytań dotyczących oferty oraz świadczonych usług jest B.J.Language Centre z siedzibą w Łodzi, ul. Wyższa 30a, NIP 866-129-47-93, REGON 472195179.

Centrum językowe przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Cel przetwarzania danych: przedstawienia oferty, zawarcia umowy, realizacja i dokumentacja usług.

Administrator danych nie udostępnia innym podmiotom żadnych danych osobowych, chyba, że to wynika z umowy, świadczenia usługi  lub prowadzenia działalności gospodarczej ( tłumaczenia dokumentów, rozliczenia w księgowości)

Okres przechowywania danych osobowych związany jest z ważnością oferty oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku roszczeń stron.

Każdej osobie kontaktującej się/ korzystającej z usług z Centrum językowym przysługuje :

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

-prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Brak danych osobowych /cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem świadczenia usług przez Centrum językowe.


Wyświetl większą mapę